Publicerad i Valpkalender 2020

Valpkalender lucka 14: Gå fint vid sidan!

Här är fortsättningen på övningen i lucka nr 7. Jag börjar alltid med några gånger av det hunden redan kan för att den ska förstå vad jag vill.

Jag går bakåt med hunden framför mig och när den söker upp i mitt fall vänster ben går jag framåt, hunden kommer då vända och när den går ett steg vid sidan får den belöning.

Jag utökar sträckan efterhand men är noga med att min belöningshand (vänster) är bakom ryggen och att jag belönar vid mitt ben.