Publicerad i Okategoriserade

Tofflan öppnar lucka 11: Apport

Apport

Att apportera innebär att jag hämtar saker åt matte. Matte och jag har tränat en del på att jag ska kontrollerat ha saker i munnen utan att leka eller tugga på dem. Matte tar en sak och när jag smakar på den får jag en godis. Skulle jag inte visa intresse för saken så leker hon med den framför mig. När jag tar saken i munnen klickar hon med klickern och ger mig belöning. Efter hand som jag förstår vningen skall jag vara stilla och hålla den allt längre.

Vad? Jag håller en sak matte valt ut i munnen
Varför? För att jag koncentrerat håller den
När? Först för att jag visar intresse sedan för att jag tar den och sdan för att jag håller i den tills matte säger tack.
Hur? Matte använder klicker och ger mig godis på varierat sätt, dels genom att kasta iväg men också från handen.